Logg inn

Nyheiter

Hugs Lustrakalenderen

Hugs Lustrakalenderen

Sommar og sol, ferie og fritid. Ruskever eller godver, kaldt eller varmt. Me håpar du hugsar på Lustrakalenderen når du fotograferer rundt om i kommunen i tida som kjem. Me er takksame for alle gode blinkskot til Lustrakalenderen 2020. Send til foto@luster-sparebank.no

Ungdomsstipend – søknadsfrist 27. mai

Ungdomsstipend – søknadsfrist 27. mai

Har du sett deg klare mål om å: -ta eit steg vidare innan sang, musikk eller annan kultur? -utvikla deg innan idrett, sport? -har du ein god ide eller planar om å driva eiga næringsverksemd? Luster Sparebank vil gjerne støtta opp om unge…

Temamøte :  Utviklingsarbeid i næringslivet på Gaupnetunet 25. mars

Temamøte : Utviklingsarbeid i næringslivet på Gaupnetunet 25. mars

«Livet står aldri stille» syng Anne Grete Preus, det er sant. Utvikling skjer heile tida, og dei teknologiske endringane går stadig raskare. Regjeringa skriv slik i Stortingsmelding 4 (2018/19): Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et av de mest innovative…

Gåvetildeling 2019

Gåvetildeling 2019

LUSTER SPAREBANK delar kvart år ut ein del av overskotet til almennyttige føremål. Gåvesummen varierar frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlingen. Det enkelte lag får melding om tildeling. Aktuelle søkjarar: Lag innan frilufts- og kulturliv med aktivitetar…

Vipps i Mobilbanken

Vipps i Mobilbanken

Vipps er på plass i Mobilbanken i staden for Smaopaing. Enkelt og greitt når du likevel er i Mobilbanken. Ved klikk på Vipps startar appen og du må logga inn med Vipps-passord eller fingeravtrykk I tillegg er fleire tenester komme på plass i…

Opningstider og betalingsfristar jul og nyttår 2018

Opningstider og betalingsfristar jul og nyttår 2018

Opningstider Gaupne og Hafslo Julaftan: stengt Torsdag 27. desember ope kl 10:00-14:00 Fredag 28. desember ope kl 10:00-14:00 Nyttårsaftan: ope kl 09:30-12:00 Frå onsdag 2. januar er det vanlege opningstider Betalingsfristar Jul: Frist for å senda betaling som skal komma fram til mottakar…

Flotte julekonsertar

Flotte julekonsertar

Julesong med Einar Bolstad og co. går for fulle hus, både i kyrkjene og i konsertsalane. Helga 8. og 9. desember var det fire konsertar i Sogndal kulturhus der Olav Stedje og Tone Damli var gjesteartistar i tillegg til dei faste artistane: Inge…

Lustrakalenderen 2019

Lustrakalenderen 2019

Det er desember og Rampenissen har sett seg under juletreet med ein rykande fersk Lustrakalender.  Dersom han fortel oss kvar han har gjort av resten av opplaget, startar me utdelinga av Lustrakalenderen 2019 frå torsdag 6. desember.  Då byr me også på…

Sparebankveka

Sparebankveka

Me takkar for hyggeleg besøk og trivelege dagar i banken og rundt om i kommunen under Sparebankveka 2018. Fint at så mange kjem innom til oss og feirar borna sine dagar med bollar, juice og andre overraskingar. Alle som letta sparegrisen sin…

Kundane: mest nøgd med Frende

Kundane: mest nøgd med Frende

Frende har dei mest nøgde forsikringskundane i landet. Den velrenomerte kundeundersøkinga EPSI Rating har spurt 93 000 spørsmål til forsikringskundar i landet. Svara seier at: -Frende har Norges mest nøgde forsikringskundar, -kundane i Frende er mest lojale og -Frende har solide skadeoppgjer.…

Til toppen