Logg inn

Nyheiter

Påskehelga

Påskehelga

Onsdag før skjærtorsdag er banken open til kl 12.00. Etter påske opnar me tysdag 18. april kl 08.00 for telefon/e-post og kl 09.30 i banklokala. Betalingsfristar Siste forfallskøyring for innanlandsbetalingar er onsdag 12. april kl. 13:30. Neste forfallskøyring er tysdag 18. april. Fristen gjeld for betalingar…

Avvikling av SMS-banken

Avvikling av SMS-banken

Grunna lite bruk har me bestemt at SMS-banken vert avvikla frå 3. april 2017. Aktuelle tenester for deg med smarttelefon er Mobilbank og Nettbank. Mobilbanken og Nettbanken er i stadig utvikling for å forenkla kvardagen for deg som er kunde.    

Bli med til Roma

Bli med til Roma

Som kunde i Luster Sparebank får du kr 1.000,- i rabatt på opplevingane i Roma saman med Frank Aarebrot. Keisarar, kunstnarar, pilegrimar og vandrarar har komme til Roma til alle tider for å oppleva denne makelause byen. Frank Aarebrot si forteljarglede og…

Kunderådgjevar og sommarvikar

Kunderådgjevar og sommarvikar

Luster Sparebank er ein sjølvstendig bank med hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo. Banken har ca. 20 årsverk, ein forvaltningskapital på vel 3,2 mrd. kroner og eigenkapital på vel 400 mill. kroner. Luster Sparebank er ein solid bank med konkurransedyktige tilbod…

Banken tek vekk VISA-gebyret

Banken tek vekk VISA-gebyret

Frå i dag er det slutt på gebyr for VISA-transaksjonar i Luster Sparebank.  Vanleg kortbruk som har gått via BankAksept har heile tida vore gratis i banken.  Men kortbruk i utlandet samt transaksjonar som av ulike grunnar er styrt gjennom VISA-systemet, har blitt…

Utfasing av nettlesarar

Utfasing av nettlesarar

Med verknad frå 1.1.2017 støttar ikkje lenger nettbanken vår Internet Explorer 9.  Det same gjeld for Internet Explorer 10 frå 28.3.2017. Dersom du er ein av dei som har dei nemnde nettlesarane, må du oppgradera til siste versjon, Internet Explorer 11, eller…

Temakveld – Lokalmat, kortreist mat, tradisjonsmat

Temakveld – Lokalmat, kortreist mat, tradisjonsmat

Temakveld på pyramidekafeen Gaupne den 28.3. kl 18.00 - påmelding - open for alle. Lokalmat har som overskrifta syner fleire namn. Det er uansett slik at lokale produsentar/foredlarar av mat… Lustramat – status. Marianne Bugge 10 min. Lokalmat – status. Marit Hjortung, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – 15 min. Erfaring som produsent og foredlar av lokal mat; Marås Hjort…

Vipps så er me medeigar i Vipps

Vipps så er me medeigar i Vipps

– Dette er ein god dag for Luster Sparebank. Me er glade for at over 100 bankar går saman og satsar på éi felles mobil lommebok, noko som vil styrka posisjonen vår som sparebank i ei verd der den digitale utviklinga går…

Gåvetildeling 2017

LUSTER SPAREBANK delar kvart år ut ein del av overskotet til almennyttige føremål. Gåvesummen varierar frå år til år, og vert tildelt på møte i februar av banken sitt forstandarskap og styre på fritt grunnlag. Aktuelle søkjarar: Lag innan frilufts- og kulturliv…

KUNDE/INNSKYTAR-VALMØTE

KUNDE/INNSKYTAR-VALMØTE

KUNDE/INNSKYTAR-VALMØTE I samsvar med kap. 8 i ny lov om finansforetak gjeldande frå 01.01.2016 og vedtektene for Luster Sparebank skal det vera representantar frå kundane i generalforsamlinga (forstandarskapet). Valmøte vert halde:     Torsdag 12. januar 2017 kl.17:00 i banken si kantine i…

Til toppen