Logg inn

Nyheiter

Hjelp til nettbank eller andre digitale tenester?

Treng du litt hjelp med digitale tenester som til dømes nettbank, mobilbank, BankID eller Vipps? Då kan du møta opp i banksalen (3.etg) i Gaupne onsdag 7. februar kl 10.00. Ta med eigen PC, nettbrett eller telefon, så prøver me å hjelpa deg.…

Kunde/innskytar-valmøte 8. februar klokka 17:00

I samsvar med kap. 8 i ny lov om finansforetak gjeldande frå 01.01.2016 og vedtektene for Luster Sparebank skal det vera representantar frå kundane i generalforsamlinga (forstandarskapet). Valmøte vert halde: Torsdag 8. februar 2018 klokka 17:00 i banken si kantine i Gaupne Det…

Gåvetildeling 2018

LUSTER SPAREBANK delar kvart år ut ein del av overskotet til almennyttige føremål. Gåvesummen varierar frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlingen. Aktuelle søkjarar: Lag innan frilufts- og kulturliv med aktivitetar som er opne for allmenta. Søknadsfrist: 6.…

Jula 2017: Opningstider og Betalingsfristar

Jula 2017: Opningstider og Betalingsfristar

Opningstider: 27. – 29. desember ope kl 10:00-14:00 Frå tysdag 2. januar er det vanlege opningstider Betalingsfristar Nyttår: Frist for å senda betaling som skal vera registrert i 2017 er fredag 29. desember  kl 13:30. Neste produksjonsdato er tysdag  2. januar 2018…

Heldige vinnarar i sparebankveka

Heldige vinnarar i sparebankveka

Dei heldige og nøgde vinnarane av konkurransen i sparebankveka vart: Åsmund og Ella Malene Ein glad banksjef overrekte dei kvar sin iPad GRATULERA!

Sperring av kort/BankID/nettbank

Sperretenesta har fått nytt telefonnummer (+47) 21 49 23 92 Bruk dette nummeret når det gjeld: sperring av kort sperring av BankID sperring av BankID på Mobil sperring av kodebrikke for nettbank Tips: legg nummeret inn som kontakt på mobilen din I…

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

I løpet av hausten kjem me til å tilby aksjesparekonto i Luster Sparebank. Aksjesparekontoen er ein konto der ein kan samla aksjefond og børsnoterte aksjar og samtidig oppnå  gunstige skattefordelar. Nærare oppstartsdato vil bli annonsert. For meir informasjon om aksjesparekonto ta kontakt…

Norman Antivirus-program vert avvikla

Norman Antivirus-program vert avvikla

Du som tidlegare har lasta ned og bruker Norman Antivirus i dag, må vera klar over at lisensen du har i dag sluttar å fungera 1. august.  Det betyr at du må installera  nytt antivirus-program på PC-en din. Viktig: Hugs å avinstallera…

Ny mobilbank

Ny mobilbank

Gjer kvardagen enklare med den nye mobilbanken vår! Sjekk saldo og utfør dei daglege bankfunksjonane på mobilen din – når du vil, der du vil –  til og med på Lustrafjorden! Du kan logga inn med 4-sifra kode…

Takk for besøket!

Takk for besøket!

Me har hatt besøk av 3. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskule saman med to av lærarane sine.  Luster Sparebank vil takka for eit svært triveleg besøk med 18 ivrige og interesserte elevar. Dei hadde god kunnskap om dei viktigaste oppgåvene til…

Til toppen