Logg inn

Nyheiter

Gamle setlar blir ugyldige

Gamle setlar blir ugyldige

Veit du kva setlar som er på veg ut av lommebøker og kassaapparat? Både 100- og 200 kroners setlane bør du bruka eller setja inn i banken i løpet av mai månad i år. Etter mai vil du ikkje lenger kunna betala med…

Spørjeundersøking

I nær framtid vil me senda ein e-post med ei lekje til ei lita spørjeundersøking. Me håpar at du tek deg tid til å svara på nokre spørsmål frå oss.  På førehand takk.

Nytt i mobilbanken

Nytt i mobilbanken

I veke 10 kom det ein ny versjon av mobilbanken vår som inneheld fleire nye og nyttige funksjonar. Nedanfor finn du ei kort innføring i kva som er nytt. For iOS og Android Drag & drop overføring Denne funksjonen gjer at du…

Mobilbank oppdatering

Mobilbank oppdatering

Hei! No er oppdateringa av mobilbanken vår tilgjengeleg i AppStore. Denne gongen MÅ DU aktivera mobilbanken på nytt, anten med kodebrikke, BankID på mobil eller kode på SMS, dersom du ikkje har kodebrikke. Me tilrår at du ventar med å lasta ned…

Temamøte om digitalisering og styrekurs 28. februar

Temamøte om digitalisering og styrekurs 28. februar

Luster Sparebank og Luster kommune inviterer til temamøte på Eikum hotell den 28.2 kl 18.00. Digitalisering og robotisering er ord som me høyrer og les om stadig oftare. Dette er ikkje noko som kjem om ei stund, både næringsliv, det offentlege og…

Gåvetildeling 2018

LUSTER SPAREBANK delar kvart år ut ein del av overskotet til almennyttige føremål. Gåvesummen varierar frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlingen. Aktuelle søkjarar: Lag innan frilufts- og kulturliv med aktivitetar som er opne for allmenta. Søknadsfrist: 6.…

Jula 2017: Opningstider og Betalingsfristar

Jula 2017: Opningstider og Betalingsfristar

Opningstider: 27. – 29. desember ope kl 10:00-14:00 Frå tysdag 2. januar er det vanlege opningstider Betalingsfristar Nyttår: Frist for å senda betaling som skal vera registrert i 2017 er fredag 29. desember  kl 13:30. Neste produksjonsdato er tysdag  2. januar 2018…

Heldige vinnarar i sparebankveka

Heldige vinnarar i sparebankveka

Dei heldige og nøgde vinnarane av konkurransen i sparebankveka vart: Åsmund og Ella Malene Ein glad banksjef overrekte dei kvar sin iPad GRATULERA!

Sperring av kort/BankID/nettbank

Sperretenesta har fått nytt telefonnummer (+47) 21 49 23 92 Bruk dette nummeret når det gjeld: sperring av kort sperring av BankID sperring av BankID på Mobil sperring av kodebrikke for nettbank Tips: legg nummeret inn som kontakt på mobilen din I…

Til toppen