Logg inn

Nyheiter

Ungdomsstipend – søknadsfrist 1. juni

Ungdomsstipend – søknadsfrist 1. juni

Har du sett deg klare mål om å: -ta eit vidare steg innan sang, musikk eller annan kultur? -utvikla deg innan idrett, sport? -har du ein god ide eller planar om å driva eiga næringsverksemd? Luster Sparebank vil gjerne støtta opp om…

Vipps, så var me der

Vipps, så var me der

Me har blitt ein del av Vipps og kan dela raskare og enklare betalingsløysingar med deg. 2,3 millionar personar har alt teke i bruk Vipps. Last ned appen du og, så skjønar du kvifor.  Med Vipps kan du enkelt overføra pengar, betala…

VippsGO

VippsGO

  VippsGO er ei heilt ny løysing frå Vipps.  Den er skreddarsydd for små butikkar og for lag og foreiningar som har  kiosk eller utsalsstad. No kan kundane bestilla og betala før dei kjem til kassa. Me snakkar om ein butikk – rett…

Påskehelga

Påskehelga

Onsdag før skjærtorsdag er banken open til kl 12.00. Etter påske opnar me tysdag 18. april kl 08.00 for telefon/e-post og kl 09.30 i banklokala. Betalingsfristar Siste forfallskøyring for innanlandsbetalingar er onsdag 12. april kl. 13:30. Neste forfallskøyring er tysdag 18. april. Fristen gjeld for betalingar…

Avvikling av SMS-banken

Avvikling av SMS-banken

Grunna lite bruk har me bestemt at SMS-banken vert avvikla frå 3. april 2017. Aktuelle tenester for deg med smarttelefon er Mobilbank og Nettbank. Mobilbanken og Nettbanken er i stadig utvikling for å forenkla kvardagen for deg som er kunde.    

Bli med til Roma

Bli med til Roma

Som kunde i Luster Sparebank får du kr 1.000,- i rabatt på opplevingane i Roma saman med Frank Aarebrot. Keisarar, kunstnarar, pilegrimar og vandrarar har komme til Roma til alle tider for å oppleva denne makelause byen. Frank Aarebrot si forteljarglede og…

Kunderådgjevar og sommarvikar

Kunderådgjevar og sommarvikar

Luster Sparebank er ein sjølvstendig bank med hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo. Banken har ca. 20 årsverk, ein forvaltningskapital på vel 3,2 mrd. kroner og eigenkapital på vel 400 mill. kroner. Luster Sparebank er ein solid bank med konkurransedyktige tilbod…

Banken tek vekk VISA-gebyret

Banken tek vekk VISA-gebyret

Frå i dag er det slutt på gebyr for VISA-transaksjonar i Luster Sparebank.  Vanleg kortbruk som har gått via BankAksept har heile tida vore gratis i banken.  Men kortbruk i utlandet samt transaksjonar som av ulike grunnar er styrt gjennom VISA-systemet, har blitt…

Utfasing av nettlesarar

Utfasing av nettlesarar

Med verknad frå 1.1.2017 støttar ikkje lenger nettbanken vår Internet Explorer 9.  Det same gjeld for Internet Explorer 10 frå 28.3.2017. Dersom du er ein av dei som har dei nemnde nettlesarane, må du oppgradera til siste versjon, Internet Explorer 11, eller…

Temakveld – Lokalmat, kortreist mat, tradisjonsmat

Temakveld – Lokalmat, kortreist mat, tradisjonsmat

Temakveld på pyramidekafeen Gaupne den 28.3. kl 18.00 - påmelding - open for alle. Lokalmat har som overskrifta syner fleire namn. Det er uansett slik at lokale produsentar/foredlarar av mat… Lustramat – status. Marianne Bugge 10 min. Lokalmat – status. Marit Hjortung, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – 15 min. Erfaring som produsent og foredlar av lokal mat; Marås Hjort…

Til toppen