Gå til sideinnhold
Hjem / Om Luster Sparebank

Om Luster Sparebank

Luster Sparebank er ein solid og offensiv bank og har som mål å vera ein av dei leiande frittståande sparebankane i Sogn. Banken er i fin vekst og har kundar over heile landet.

Din eigen rådgjevar

Hjå oss vil du få ein personleg rådgjevar som er tilgjengeleg for deg eller bedrifta di.

Raske svar

Som lokalbank har me kjapp saksbehandling og gir deg raskt svar.

Støttar lokalsamfunnet

Me gir tilbake til lokalsamfunnet.

Om banken

Luster Sparebank har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo.

Luster Sparebank vart skipa i 1848. Dei tre lokale sparebankane: Luster Sparebank, Hafslo Sparebank og Jostedal Sparebank blei til ein bank i 1975.

Hjå oss står kunden i fokus! Me vil vere nær kundane våre og yte god sørvis og kvalitet i alle ledd. Me vil ha god kompetanse slik at me kan rettleie kundane våre på best muleg måte.

Me trur at nærleik, engasjement og trivsel skapar eit godt lagspel – både mellom banken og kundane og også mellom oss som tilsette i banken.

Gjennom personleg oppfølging skal me hjelpe kundane våre å nå måla sine!

Våre samarbeidspartnarar

Me ynskjer di tilbakemelding!