Gå til sideinnhold
Heim / Om Luster Sparebank

Om Luster Sparebank

Luster Sparebank er ein sjølvstendig sparebank med målsetjing om ekspansjon og vekst. Me skal vere ein god og løysingsorientert medspelar som bidreg til at både eksisterande og nye kundar kjenner økonomisk tryggleik og kan realisere sine draumar i tråd med visjonen – «Saman når me måla dine!».

Kundelokale

Din eigen rådgjevar

Hjå oss vil du få ein personleg rådgjevar som er tilgjengeleg for deg eller bedrifta di.

Raske svar

Som lokalbank har me kjapp saksbehandling og gir deg raskt svar.

Støttar lokalsamfunnet

Me gir tilbake til lokalsamfunnet.

Om banken

Banken har 28 tilsette og har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo i Luster kommune.

Luster Sparebank vart skipa i 1848. Dei tre lokale sparebankane: Luster Sparebank, Hafslo Sparebank og Jostedal Sparebank blei til ein bank i 1975.

Hjå oss står kunden i fokus! Me vil vere nær kundane våre og yte god sørvis og kvalitet i alle ledd. Me vil ha god kompetanse slik at me kan rettleie kundane våre på best muleg måte.

Me trur at nærleik, engasjement og trivsel skapar eit godt lagspel – både mellom banken og kundane og også mellom oss som tilsette i banken.

Gjennom personleg oppfølging skal me hjelpe kundane våre å nå måla sine!

Våre samarbeidspartnarar

Me ynskjer di tilbakemelding!