Gå til sideinnhold
Heim / Sambuarkontrakt

Sambuarkontrakt

Ungt par som slapper av i en seng. Foto

Ein sambuarkontrakt kan hjelpe dykk med å sikre kvarandre. Hjå vår partnar, Justify, kan de enkelt opprette ein sambuarkontrakt digitalt utan å måtte oppsøke advokat.

Enkelt og sjølvbetjent

Logg inn med BankID og få god rettleiing undervegs.

Trygt

Når du har gjort dine val vil ein advokat gå gjennom alt for å ivareta din tryggleik.

Kvalitet til låg pris

Levering av advokattenester på ein ny måte gjer at fleire kan få råd til å ta gode og trygge livsval.

Kva er ein sambuarkontrakt?

Å lage ein sambuarkontrakt er ein god anledning til å gjennom dykkar felles økonomi og organisere korleis de ynskjer å organisere økonomien i forholdet.

 • Bestem kva utgifter som skal delast
 • Avklar eigarforhold på noverande eigedelar og få orden på eigenkapitalen
 • Få oversikt over eigne og felles eigedelar
 • Unngå misforståingar og konfliktar

Sambuarkontrakt gjennom Justify

 • Få full orden på økonomi, eigedelar og eigarforhold av bustad.
 • God rettleiing undervegs som hjelper dykk til å ta trygge og rette val.
 • Personleg tilpassa dykk og kvalitetssikra av advokat før signering med BankID.
 • Etter signering vil kontakten bli oppbevart for sikker lagring og gjort tilgjengeleg på «Min side».
 • De kan prøve tenesta gratis og betale når de er klar til å fullføre.
Par som kysser og ler. Foto

Dette lurer mange på:

Korleis fungerer eit abonnement hjå Justify?

Eit abonnement på Justify inkluderer:

 • Sikker lagring av dokumenta dine
 • Ubegrensa høve til å gjere endringar
 • Rettleiing og faglege råd
 • Varslingsteneste ved behov for oppdateringar
 • Advokat som føl opp og kvalitetssikrar dine avtalar
 • Rettleiing til dine næraste ved alvorleg sjukdom eller død

Eit abonnement på 12 månadar er inkludert i prisen ved oppretting av avtale. Deretter er prisen kr 39,-/mnd. og varar til det vert sagt opp.

Dersom du ynskjer å sei opp abonnementet vil du få tilbod om å laste ned avtalane dine kostnadsfritt.

Kva kostar det å oppdatere dokumenta mine?

Du kan endre, legge til eller fjerne detaljar i dokumenta dine utan ekstra kostnad i 12 månadar frå du kjøper ei teneste.

Kven og kva er Justify?

Justify består av teknologiselskapet Justify AS og Justify Advokatfirma AS.

Er kommunikasjonen min med Justify heilt privat?

Ja, Justify er underlagt teieplikt og følgjer Advokatforeninga sine reglar for god advokatskikk.

Meir informasjon om Justify

På Justify sine nettsider finn du meir informasjon og fleire ofte stilte spørsmål og svar.

Klikk her for å lese meir om Justify

Lene Fuhr Sandvik

Treng du hjelp eller råd?

– Juridiske avtalar på nett til folk flest, på ein enkel og forståeleg måte til ein overkommeleg pris.

Justify

Me ynskjer di tilbakemelding!