Gå til sideinnhold

BankID

bankid

BankID er ein personleg, elektronisk legitimasjon. Denne gjer at du trygt kan identifisere deg og signere avtalar på nettet.

Innlogging

BankID kan du nytte til å logge inn i din nettbank og fleire offentlege portalar som Altinn, Skatteetaten og NAV.

Signering av avtalar

BankID kan nyttast til å signere avtalar på nettet. Ein elektronisk signatur med BankID er like bindande som ein handskriven signatur.

Trygg netthandel

BankID sikrar at du er eigaren av kortet som vert brukt til netthandel.

Opprette BankID

Har du nettbank med kodebrikke frå før så kan du enkelt bestille Bank ID sjølv. På førehand må du ha legitimert deg med pass i banken. Ta kontakt med oss om du treng hjelp med oppretting av BankID.

BankID-app og BankID på mobil

Når du skal nytte BankID brukar du kodebrikka som du har til nettbanken din. I staden for kodebrikka kan du nytte BankID-app eller BankID på mobil.

BankID for deg mellom 13 og 18 år

Me tilbyr også BankID for kundar mellom 13 og 18 år. For å få BankID må foreldre/verge godkjenne bestillinga. Ta kontakt med vårt kundesenter for å komme i gang.

Du finn mykje nyttig informasjon om BankID på Vipps sine sider.

Dame med pc, henta gratis frå Pixabay

3 råd til sikker bruk av BankID

Klikk her for å lese meir
mann, kvinne, hund pixabay

Ikkje bli «finansministar» til nokon du er glad i, bli heller disponent. BankID er privat og skal ikkje delast med andre.

Klikk her for å lese meir

Dette lurer mange på om BankID

BANKID-policy

BankID policy

The Trust Service Provider Statement (TSPS) beskriv banken sitt offentlege nøkkelinfrastruktur for utferding av elektroniske identitetar (eID) til sluttbrukarar for BankID og BankID på mobil. Viss du ynskjer å lese eit forenkla dokument, kan du sjå relevante avtalevilkår (PDS) for BankID og BankID på mobil.

Kva er BankID?

BankID er legitimasjon din på nett. Ved personleg oppmøte brukar du pass for å legitimere deg.  På nett brukar du elektronisk legitimasjon til identifisering og signering.  BankID gir deg ein trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukast til mellom anna innlogging i nettbanken og mange andre offentlege aktørar.

Les meir om BankID her og på Vipps sine sider

Korleis får eg BankID?

Logg deg inn i nettbanken din.

Bestilling av BankID krev vidare:

  • at banken har registrert passet ditt. Bestilling kan ikkje gjennomførast viss pass ikkje er registrert i systemet.
  • at du står som kontoeigar på minimum ein konto i banken.
Kva gjer eg dersom eg har gløymt det personlege BankID-passordet?

Har du gløymt BankID-passordet ditt må du kontakte oss i banken.

Kva gjer eg dersom eg trur at passordet mitt eller kodebrikka er på avvege?

Har du mistanke om at passord eller kodebrikke er på avvege, skal BankID sperrast.

Les meir her om sperre kort, BankID og andre tenester.

Korleis endrar eg BankID-passordet mitt?

Når du brukar BankID kan du endra passordet ditt etter at du har lagt inn fødselsnummer, sikkerheitskode og passord i innloggingsprosessen. Etter å ha tasta inn passord, vil du få opp ein knapp under som heiter ENDRE PASSORD. Klikkar du på denne vil du enkelt kunne endra passordet ditt.

Kan eg ha fleire BankID-ar?

Du kan få ein BankID frå alle bankar du har eit kundeforhold til. Men ein og same BankID kan brukast på tvers av bankane og andre brukarstadar, så i utgangspunktet treng du kun èin BankID.

BankID-app er også veldig grei å laste ned ta i bruk
her finn du meir informasjon om BankID-appen
.

What is BankID?

BankID is a personal and simple electronic proof of identity for secure identification and signing online.

For more information in english, please visit BankID.no

Kva er eSignering? og korleis brukar eg det?

Signering er elektronisk signering av avtalar, kan brukast med BankID og BankID på mobil.

Innlogging:
– Vel eSignering under Logg inn
– fødselsnummer
– Klikk på Identifisering
– Vel aktuell metode
– Føl instruksjonane vidare

NB: Ved bruk av BankID på mobil – føl instruksjonane på mobilen.

Ver merksam på at det personlege passordet du får beskjed om å tasta inn er det du brukar på din vanlege BankID.

Treng eg BankID for å bruke Vipps?

Ja. For at Vipps skal kunne vite at du er deg, blir du spurt ved oppstart, og innimellom ellers, om å identifisere deg ved bruk av BankID.

Klikk her for å lese meir om BankID