Gå til sideinnhold

Investorinformasjon

Me legg ut rekneskap, rapportar, låneavtalar og Pilar III etter kvart som dei føreligg.

Me ynskjer di tilbakemelding!