Gå til sideinnhold
Heim / Spons

Spons

Idrettsbanen i Gaupne. Foto

I Luster Sparebank har me ingen eigarar som skal ha sin del av overskotet. Kvart år deler me difor ut millionar til lokalsamfunnet, i form av sponsoravtalar og gåvetildelingar. For oss er det viktig å vere ein god støttespelar i lokalsamfunnet. Me ynskjer å bidra til varierte aktivitetar, spesielt for born og unge.

Lene Fuhr Sandvik

Ynskjer du å snakke med oss om sponsing?
Ta gjerne kontakt!

Lene Fuhr Sandvik
Leiar Personmarknad

Me ynskjer di tilbakemelding!