Gå til sideinnhold
Heim / Om Luster Sparebank / Openheitslova

Openheitslova

openheit-verdikjede

Openheitslova skal fremje verksemder si respekt for grunnleggjande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold, òg sikre at allmennheita får tilgang på informasjon.

Luster Sparebank og Openheitslova

Luster Sparebank ynskjer å vere transparente på risiko knytt til verdikjedene våre, og etterleve openheitslova på ein etterretteleg måte.

Me har kartlagt alle leverandørar og forretningspartnarar, og gjennomført aktsemdvurderingar av desse. Resultata dannar grunnlag for vidare oppfølging av dei enkelte aktørane. Resultatet av banken sitt arbeid er oppsummert i rapporten under.

Rapportar

spørsmål-banken

Har du spørsmål om banken sitt arbeid med openheitslova?

Send oss gjerne ein epost på [email protected]

Me ynskjer di tilbakemelding!