Gå til sideinnhold
Hjem / Spons / Gåvetildeling
Gåve til idrettslaga desember 2022

Gåvetildeling

Luster Sparebank deler kvart år ut delar av overskotet som gåver til allmennyttige føremål.

Om gåvetildelinga

Den årlege gåvetildelinga har søknadsfrist i februar og vert vedteke på banken si Generalforsamling.

2022

I 2022 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 924.000,- til 106 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

Ein kan også søke om større gåver utanfor den ordinære gåvetildelinga.

Desse søknadane vert vedtekne i styret.

I 2022 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

 • Servicebygg i Turtagrø – IL Fanaraak
 • Care 4 Starving Children
 • Sommarskule i Luster
 • Luster Danseverkstad
 • Flyktningtenesta i Luster
 • Veronicas Minnefond
 • TV-serie «Folk fra Nord»
 • Kulturen i naturen – Hafslo sogelag
 • Gåve til innkjøp av varebil – Luster Frivilligsentral
 • Stiftinga Ormelid
 • TV aksjonen 2022
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Luster Røde Kors – 40 års jubileum
 • Lustrabadet – 10 års jubileum
 • Juleglede i Luster
 • Buldreanlegg Årdal
 • «Elle sine eigen låtar» – CD-utgjeving
 • Sogndal IL, IL Bjørn, Hafslo IL, Luster IL, IL Fanaraak, IL Veitastrond og Studentspretten – Gratis medlemsskap for alle opp til 18 år i 2023, samt gåve til aktivitetar for born, ungdom og studentar
 • Gåve til Luster Motorsportsenter – IL Bjørn

2021

I 2021 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 802.000,- til 105 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

Ein kan også søke om større gåver utanfor den ordinære gåvetildelinga.

Desse søknadane vert vedtekne i styret.

I 2021 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

 • Tungestølen
 • Sommarskule i Luster
 • Luster Danseverkstad
 • Stiftinga Ormelid Gard
 • TV aksjonen 2021
 • Bygdelaga i Luster kommune
 • Sogn Skisenter
 • Støtte til skulptur av strandsitjar i Solvorn
 • Støtte til bokprosjekt om Harastølen

Me ynskjer di tilbakemelding!