Gå til sideinnhold
Heim / Spons / Gåvetildeling
Gåve til idrettslaga desember 2022

Gåvetildeling

Luster Sparebank deler kvart år ut delar av overskotet som gåver til allmennyttige føremål.

Om gåvetildelinga

Den årlege gåvetildelinga har søknadsfrist i februar og vert vedteke på banken si Generalforsamling.

Ein kan også søke om gåver utanfor den ordinære gåvetildelinga. Desse søknadane vert vedtekne i styret.

2023

I 2023 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 1.027.000,- til 107 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

I 2023 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

 • Jostedal Spel og dansarlag – innkjøp av barnefele
 • Stiftinga Wittgenstein – restaurering av utmarksløe
 • Stiftinga Munthehuset i Ytre Kroken – bevaring av bygget
 • Hafslo Sogelag – «Kulturen i naturen»
 • Luster Turlag – innkjøp av kajakk
 • Solvorn Bygdalag – bokprosjekt
 • Stiftinga Ormelid – bokprosjekt
 • Ungdomsklubbane i Luster
 • Luster Fritidsfond
 • Sogndal Songlag
 • Luster Ungdomstaxi – «Heim for ein 50-lapp»
 • Barnekreftforeningen – «Fotballtrøyefredag»
 • Sommarskule i Luster
 • Ungdomsklubbane i Luster
 • Luster Danseverkstad
 • Care 4 Starving Children
 • Luster Røde Kors – korpsbil, snøskuter, redningspulk
 • Sogn Skisenter – Oppgradering av lysanlegg langrenn
 • Sogn Skisenter – Høyt & Lavt park
 • Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag – oppgradering ungdomshus
 • Luster Fritidsfond
 • Sogndal Idrettslag Karate
 • Sogndal Idrettslag Alpint
 • Sogndal Idrettslag Klatring
 • Vestre Leite Grendalag
 • Kverhushaugen Sykkelpark
 • Idrettslaget Bjørn – Pumptrack

2022

I 2022 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 924.000,- til 106 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

I 2022 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

 • Servicebygg i Turtagrø – IL Fanaraak
 • Care 4 Starving Children
 • Sommarskule i Luster
 • Luster Danseverkstad
 • Flyktningtenesta i Luster
 • Veronicas Minnefond
 • TV-serie «Folk fra Nord»
 • Kulturen i naturen – Hafslo sogelag
 • Gåve til innkjøp av varebil – Luster Frivilligsentral
 • Stiftinga Ormelid
 • TV aksjonen 2022
 • Landsforeningen for uventet barnedød
 • Luster Røde Kors – 40 års jubileum
 • Lustrabadet – 10 års jubileum
 • Juleglede i Luster
 • Buldreanlegg Årdal
 • «Elle sine eigen låtar» – CD-utgjeving
 • Sogndal IL, IL Bjørn, Hafslo IL, Luster IL, IL Fanaraak, IL Veitastrond og Studentspretten – Gratis medlemsskap for alle opp til 18 år i 2023, samt gåve til aktivitetar for born, ungdom og studentar
 • Gåve til Luster Motorsportsenter – IL Bjørn

2021

I 2021 vart det på Generalforsamlinga tildelt gåver for kr 802.000,- til 105 ulike lag og organisasjonar innan helse, sport/friluftsliv, bygdelag/velforeiningar, musikk/dans/drama, husflid/kunst/kultur og religiøse organisasjonar/barne- og ungdomsarbeid.

I 2021 fekk desse tildelt gåvestøtte utanom ordinær gåvetildeling:

 • Tungestølen
 • Sommarskule i Luster
 • Luster Danseverkstad
 • Stiftinga Ormelid Gard
 • TV aksjonen 2021
 • Bygdelaga i Luster kommune
 • Sogn Skisenter
 • Støtte til skulptur av strandsitjar i Solvorn
 • Støtte til bokprosjekt om Harastølen

Me ynskjer di tilbakemelding!