Gå til sideinnhold
Logg inn

Bedrift

Oppgradert nettbedrift 10.04.2021

I tidsrommet frå fredag 9. april kl. 17:00 til måndag 12. april kl. 07:00 gjennomfører me ei oppgradering av Nettbedrift. Nettbedrift vil difor vere utilgjengeleg i denne perioden.

Me gjer merksam på at informasjonen her berre gjeld for Nettbedrift, og ikkje privat nettbank eller privat mobilbank.

Kva vert påverka av oppgraderinga?

Faste oppdrag

  • Alle faste oppdrag, og tilhøyrande betalingar vert sletta. Banken vil ta kontakt med dei dette gjeld.
  • Betalingar med forfall i oppgraderingsperioden vert utført manuelt av banken måndag føremiddag.

Betalingar

  • Vanlege betalingar, både registrerte og godkjende, vert flytta med over i nytt system.
  • Utanlandsbetalingar, både registrerte og godkjende, vert flytta med over i nytt system.
  • Betalingar med forfall meir enn 60 dagar tilbake i tid vert sletta (gamle betalingar som ikkje har blitt utført).
  • Avviste betalingar vert sletta.

Mottakarregister

  • Mottakarar det ikkje er betalt til dei 15 siste månadene vert sletta.
Til toppen