Gå til sideinnhold

BankID på mobil

Med BankID på mobil kan du logge inn i nettbanken utan å bruke kodebrikke. BankID på mobil blir gradvis fasa ut etter 1. september til fordel for BankID-app.

Enkelt

Med BankID på mobil er det enkelt å logge inn i nettbank og på andre portalar utan kodebrikke.

Rask å aktivere

På få minutt kan du aktivere BankID på mobil i nettbanken din.

Sikkert

BankID på mobil er kopla til SIM-kortet i din mobil. Når du loggar inn nyttar du ditt mobilnummer, fødselsdato og ein sjølvvalgt PIN.

Korleis får eg BankID på mobil

Har du nettbank med kodebrikke frå før så kan du enkelt bestille Bank ID på mobil sjølv.

Det tek berre nokre minuttar og BankID på mobil er klar til bruk med det same.

Kan eg kaste kodebrikka når eg får BankID på mobil?

Nei, sjølv om du kan klare deg med BankID på mobil i det daglege, er det viktig å ha kodebrikka i bakhånd.

 • Viss du gløymer PIN-koden din eller får eit nytt SIM-kort, så må du logge inn med BankID og kodebrikka for å aktivere BankID på mobil på nytt.
 • Skal du signere lange dokument digitalt med BankID på mobil, treng du i tillegg BankID-passordet ditt frå BankID med brikke/app.

BankID på mobil er ikkje ein eigen app, men ei teneste som koplar BankID’en din mot SIM-kortet ditt.

Gravis utfasing frå 1. september

Utfasinga vil starte frå og med 1. september 2022. Dette betyr at etter 1. september vil du ikkje lengre kunne bestille eller fornye din BankID på Mobil dersom du

 • mistar mobilen eller får nytt telefonabonnement
 • endrar namnet ditt i Folkeregisteret
 • av ulike årsaker får din BankID på Mobil sperra

Utfasing av BankID på Mobil skal skje gradvis for å gje brukarane så god overgang som mogleg. Det er ikkje satt ein endeleg dato for når BankID på mobil sluttar å fungere.

Alle BankID-brukarar kan laste ned BankID-app som mobilt alternativ til kodebrikke i staden for BankID på mobil.

Ofte stilte spørsmål og svar

Korleis får eg BankID på mobil

Logg inn i nettbanken din, gå i hovudmeny og vel BankID. Her kan du trykke på Bestill BankID på mobil.

Det tek berre nokre minuttar og BankID på mobil er klar til bruk med det same.

Korleis sperrar eg min BankID?

Har du mistanke om at passord, kodebrikke og/eller telefon med BankID på mobil er på avvege, skal BankID sperrast så snart som råd.

Les meir her om sperre kort, BankID og andre tenester.

Eg har gløymt min ID PIN for BankID på mobil, kva skal eg gjere?

Du må i slike tilfelle ha kodebrikke eller BankID app for å logge deg inn i Nettbanken og bestille ny BankID på mobil.

Logg deg inn i Nettbanken og klikk på «bestill BankID på mobil» på nytt. Valet finn du under «Meny» og vidare «BankID».

Kan eg kaste kodebrikka når eg har BankID på mobil eller BankID-app?

Nei, i enkelte tilfeller kan du få bruk for kodebrikka, ta godt vare på den!

 • Dersom du gløymer PIN-koden din eller får eit nytt SIM-kort, må du logge inn med BankID og kodebrikke for å aktivere BankID på mobil på nytt.
 • Dersom du skal laste ned BankID-appen på en ny telefon, må du også logge inn med BankID for å aktivere appen på nytt. Det finst også ein måte å aktivere appen utan kodebrikke: Slik kan du aktivere app på ny telefon utan kodebrikke.
 • Skal du signere lange dokumenter digitalt med BankID på mobil, treng du i tillegg BankID-passordet ditt fra BankID med brikke/app.
Kva vil det koste meg å bruke BankID?

Å bruke vanleg BankID med kodebrikke eller app er heilt gratis.

Nokre teleoperatører tek betalt for BankID på mobil, fordi denne tenesta er knytt til SIM-kortet på mobilen din.

Kva gjer eg dersom andre har fått tak i passordet eller kodebrikka mi?

Har du mistanke om at passord eller kodebrikke er på avvege, skal BankID sperrast.

Les meir her om sperre kort, BankID og andre tenester.

Eg har fått nytt SIM-kort, må eg bestille ny BankID på mobil?

Ja, logg deg inn i Nettbanken, gå inn i hovudmeny for BankID og trykk «Bestill BankID på mobil».


Merk at BankID på mobil kun kan aktiverast i Nettbanken.

Kva gjer eg om eg mistar mobilen når eg har BankID på mobil?

I slike tilfeller bør du sperre din BankID på mobil.

Les meir her om å sperre kort, BankID og andre tenester.

Du kan sperre BankID på mobil ved å logge deg inn i nettbanken. I tillegg bør du normalt ringe teleoperatøren din og sperre SIM-kortet. Når eit SIM-kort er sperra vil BankID på mobil også automatisk bli sperra.

Eg får feilmelding når eg prøver å bestille BankID på mobil. Kva gjer eg?

Får du feilmelding som seier at mobiltelefonen ikkje støttar BankID på mobil må du sjekka med mobiloperatøren din om du må ha nytt SIM-kort.

Viss dette er på plass, prøv følgjande:

 • Restart telefonen og prøv ein gong til.
 • Skru av tastelås eller sett denne på eit lenger tidsintervall. Prøv å bestilla på nytt.
 • Sjekk om det ligg oppdateringar på telefonen og installer desse. Prøv å bestilla på nytt.
 • Ta ut SIM-kortet på telefonen, sett det inn igjen og prøv å bestilla på nytt.
Kva er signering med BankID på mobil?

Det er i praksis det same som signering med BankID. Du kan signere enkle avtalar, dokument og kontraktar med BankID på mobil, og du kan signere når du handlar varer og tenester på nett.

Du brukar det same som når du loggar inn i nettbanken din; først Mobilnummer og fødselsdato, og til slutt må du taste inn ditt eige personlege passord (det du valde då du starta med BankID på mobil).

Kva er eSignering? og korleis brukar eg det?

Signering er elektronisk signering av avtalar, kan brukast med BankID og BankID på mobil.

Innlogging:
– Vel eSignering under Logg inn
– fødselsnummer
– Klikk på Identifisering
– Vel aktuell metode
– Føl instruksjonane vidare

NB: Ved bruk av BankID på mobil – føl instruksjonane på mobilen.

Ver merksam på at det personlege passordet du får beskjed om å tasta inn er det du brukar på din vanlege BankID.

Du finn meir informasjon og fleire ofte stilte spørsmål om BankID her.