Gå til sideinnhold
Heim / Forsikring / Frende ung

Frende ung

Frende Ung 2023

Ei skreddarsydd forsikringspakke for deg mellom 18 og 30 år. Med Frende ung er både du og eigedelane dine godt dekka.

Innbu og uhell

Sølt kaffi på pc-en? Innbu- og uhellsforsikringa sikrar eigedelane dine.

Fritid og reise

På ferie i storbyen eller på fjellet? Fritids- og reiseforsikringa vil dekke deg og eigedelane dine uansett.

Ulukkesforsikring

Ei ulukke kan komme brått på. Ulukkesforsikringa vil hjelpe deg økonomisk ved ulukke.

Dette dekkar Frende ung

Frende ung er ei forsikringspakke som inneheld reise-, innbu- og ulukkesforsikring. Her kan du velje mellom

  • Frende ung singel – dekkar kun deg
  • Frende ung par – dekkar deg og din partnar

Innbuforsikring i Frende ung

Dersom du eig eller leiger bustad, vil innbuforsikringa sikre alle eigedelane dine som ikkje er fastmonterte på adressa di.

Dette kan vere møblar, elektronikk, klede eller sportsutstyr. Forsikringa dekkar skadar knytt til uhell, brann og vasskadar, tjuveri og naturskadar med fleire.

  • Forsikre alt du eig opp til 600 000 kroner
  • Skadedyrbekjempelse
  • Hjelp ved ID-tjuveri og nettmisbruk
  • Sykkelforsikring inkludert
  • Kun 1500 kroner i eigenandel

Reiseforsikring i Frende ung

Forsikringa gjeld når du er på fritidsreiser i både Norge og i utlandet. Blir mobilen din stolen på toget eller du skadar deg på fjellturen, vil reiseforsikringa hjelpe deg.

Reiseforsikringa Frende ung har ingen øvre grense for utbetaling på medisinsk behandling, og dekkar tapt bagasje, avbestilling og heimtransport ved sjukdom eller ulukke.

Merk at denne forsikringa ikkje gir dekning for studentar som bur i utlandet.

Frende ung – ein fiks ferdig forsikring som dekkar akkurat det som trengs.

Ulukkesforsikring i Frende ung

  • Dekning for inntil ein million kroner ved invaliditet
  • Økonomisk støtte til medisinsk behandling i Noreg
  • Ingen eigenandel ved skade

Ei ulukke kan komme brått på og ramme alle. Med ulukkesforsikring har du økonomisk tryggleik dersom dette skulle skje deg.

Merk at denne forsikringa ikkje dekkar ulukker som skuldast ekstremsport eller andre risikoutsette aktivitetar, til dømes kampsport, basehopping, fallskjermhopping, vannscooter etc.

Sparkesykkel Frende 2023

Det er påbode med ansvarsforsikring på el-sparkesykkel

Les meir her
Nils Vegard Kvam

Har du spørsmål om forsikring? Me er her for å hjelpe deg.

Me ynskjer di tilbakemelding!