Gå til sideinnhold
Heim / Betaling og konto / Overføring utland / Opne for overføring til utland

Opne for overføring til utland

Det er mykje svindel i samband med overføring til utlandet. Me ber deg difor om å vere sikker på kva du skal føre over til før du utfører betalinga. For at banken skal etterleve regelverk treng me at du fyller ut skjemaet slik at me kan opne opp for transaksjonar til utlandet.

Om betalinga

Merk at evt. sanksjonar mot enkelte land kan avgrense moglegheita for overføring. Varsel om overføringar til utlandet
Viss du skal føre over til kjøp av kryptovaluta ber me deg vere ekstra varsam: Les meir på Økokrim sine sider ved å klikke her
Er informasjon oppdatert i nettbanken?*
Klikk her for å oppdatere info i nettbanken NB! Informasjon i nettbank må vere oppdatert før me kan opne for betaling til utlandet.
Kor lenge ynskjer du opning for utanlandsbetaling*
Med omsyn til tryggleik rådar me deg til å ikkje opne for utanlandsbetaling lenger enn naudsynt.
Personvern*
Me i banken har teieplikt, og me sørgjer for at personopplysingane dine vert behandla på ein sikker måte i samsvar med personopplysningslova og EU sin personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR). Gå inn på linken ovanfor for å lesa meir om personvernreglane
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Me ynskjer di tilbakemelding!