Gå til sideinnhold

Prisliste utlån

Gjeldande frå 30. juni 2022. Rente på bustadlån med flytande rente fastsetjast individuelt. Kva rente du får baserast mellom anna på beteningsevne, sikkerheit, risiko og eksisterande kundeforhold.

Lån og kredittarNominell renteEffektiv rente
Bustadlån for ungeFor deg mellom 18 og 34 år,
inntil 85 % av dokumentert verdi
Frå 2,90%Frå 3,01%
BustadlånInntil 75 % av dokumentert verdi

Over kr. 2.000.000,-
kr. 1.000.000 – 2.000.000,-
Under kr. 1.000.000,-

Frå 3,30%
Frå 3,55%
Frå 3,90%

Frå 3,42%
Frå 3,70%
Frå 4,11%
BustadlånInntil 85 % av dokumentert verdi

Over kr. 2.000.000,-
kr. 1.000.000 – 2.000.000,-
Under kr. 1.000.000,-


Frå 3,90%
Frå 4,00%
Frå 4,25%
Frå 4,11%
Billån Brage FinansGå til kalkulator
Fleksilån
Inntil 60% av dokumentert verdi,
kr. 70,- kontokostnadar pr. mnd.

Over kr. 2.000.000,-
kr. 1.000.000 – 2.000.000,-
Under kr. 1.000.000,-


Frå 3,45%
Frå 3,70%
Frå 4,05%
Frå 3,55%
For andre lån og kredittar ta kontakt med banken.
Øvrige prisarPris
Etableringsgebyr lån /kredittarUnder kr. 500.000,-
kr. 500.000 – 1.000.000,-
Over kr. 1.000.000
Mellomfinansiering
1000,-
1500,-
2000,-
3000,-
Depotgebyr750,-
TermingebyrAutomatisk trekk utan melding
Automatisk trekk med melding
Giro
60,-
85,-
110,-
Endring løpande lån500,-

Alle utrekningar av effektiv rente på nedbetalingslån gjort som for annuitetslån.

Me tek atterhald om eventuelle feil i prislista.

Lene Fuhr Sandvik

Ynskjer du å snakke med oss om lån?