Gå til sideinnhold

Prisliste utlån

Gjeldande frå 27. desember 2022. Rente på bustadlån med flytande rente fastsetjast individuelt. Kva rente du får baserast mellom anna på beteningsevne, sikkerheit, risiko og eksisterande kundeforhold.

Lån og kredittar

ProduktNominell rente fråEffektiv rente frå
Førsteheimslån inntil 85% av dokumentert verdi 1For deg mellom 18-34 årFrå 4,14%Frå 4,28%
Bustadlån for unge inntil 85 % av dokumentert verdi For deg mellom 18-34 årFrå 4,39%Frå 4,55%
Bustadlån inntil 75% av dokumentert verdiOver kr. 2 000 000Frå 4,75%Frå 4,92%
Kr. 1 000 000-2 000 000Frå 5,00%Frå 5,18%
Under kr. 1 000 000Frå 5,35%Frå 5,54%
Bustadlån inntil 85% av dokumentert verdiOver kr. 2 000 000Frå 5,40%Frå 5,60%
Kr. 1 000 000-2 000 000Frå 5,50%Frå 5,70%
Under kr. 1 000 000Frå 5,75%Frå 5,96%
Fleksilån inntil 60% av dokumentert verdi 2Over kr. 2 000 000 Frå 4,95%Frå 5,21%
Kr. 1 000 000-2 000 000Frå 5,20%Frå 5,47%
Under kr. 1 000 000Frå 5,55%Frå 5,70%
Grønt BustadlånEnergiklasse A og BFrå 3,99%Frå 4,13%
Billån Brage FinansGå til lånekalkulator
For næringslån, kreditt eller fastrentelånKontakt oss

Øvrige prisar

ProduktPris
Etableringsgebyr lån/kredittarUnder kr. 500 0001000
kr. 500 000-1 000 0001500
Over kr. 1 000 0002000
Mellomfinansiering3000
Depotgebyr750
TermingebyrAutomatisk trekk utan melding60
Automatisk trekk med melding85
Giro110
Endring løpande lån500

1 ) Gjeld for kjøp av første bustad.

2 ) kr. 70,- kontokostnadar pr. mnd.

Alle utrekningar av effektiv rente på nedbetalingslån gjort som for annuitetslån. Me tek atterhald om eventuelle feil i prislista.

For andre lån og kredittar kontakt banken.

Lene Fuhr Sandvik

Ynskjer du å snakke med oss om lån?

Me ynskjer di tilbakemelding!