Gå til sideinnhold

Prisliste innskot

Me tilbyr fleire typar sparekonti og brukskonti. Her finn du innskotsrenter gjeldande frå 11. august.

Innskotsrenter

ProduktRente
BSU 1Maks innskot kr. 27.500 per år3,55%
BSU2 2Maks innskot kr. 27.500 per år2,30%
IPA Pensjonssparing0,75%
Månadsspar 3Maks sparebeløp kr. 3.000 kvar månad1,00%
Fastrenteinnskot 4Bindingstid 6 månadar1,45%
Bindingstid 12 månadar2,15%
Plasseringskonto 5Kr. 0 – 100.0000,60%
Kr. 100.000 – 500.0000,70%
Kr. over 500.0000,90%
Langtidssparing 6Kr. 0 – 200.0000,55%
over kr. 200.0000,65%
Nettobank0,00%
LS-konto / Honnørkonto0,00%
Foreningskonto0,00%
Depositumskonto0,00%

1 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto

2 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto

3 ) Avtale om fast sparing kvar månad, ein avtale per kunde, maks sparebeløp kr. 300.000,-. Ved uttak vert kontoen avslutta, ny spareavtale kan då opprettast.

4 ) Tilbod på fastrente blir varsla annakvar veke. Minsteinnskot er 50.000,-. Tilbodet kan bli trekt utan varsel. Ved evt. uttak i bindingsperioden blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet. Gebyret blir berekna frå tidspunktet for uttak fram til sluttdato for bindingstida. Uttaksgebyret blir automatisk belasta konto.

5 ) Ved fleire uttak (over 6) blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

6 ) Ved fleire uttak (over 12) blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

Me tek atterhald om eventuelle feil.

Kjell Håvard Skeide

Ynskjer du å snakke med oss om sparing?