Gå til sideinnhold

Prisliste innskot

Me tilbyr fleire typar sparekonti og brukskonti. Her finn du gjeldande innskotsrenter.

Innskotsrenter

ProduktRente
BSU 1Maks innskot kr. 27 500 per år4,95%
BSU2 2Maks innskot kr. 27 500 per år3,15%
IPA Pensjonssparing1,50%
Månadsspar 3Maks sparebeløp kr. 3000 kvar månad2,30%
Fastrenteinnskot 4Bindingstid 6 månadar3,70% per år
Bindingstid 12 månadar4,00% per år
Plasseringskonto 5Kr. 0 – 100 0001,75%
Kr. 100 000 – 500 0001,90%
Kr. over 500 0002,15%
Langtidssparing 6Kr. 0 – 200 0001,65%
over kr. 200 0001,80%
Nettobank0,00%
LS-konto / Honnørkonto0,00%
Depositumskonto0,20%

1 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.

2 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.

3 ) Avtale om fast sparing kvar månad, ein avtale per kunde, maks sparebeløp kr. 300 000,-. Ved uttak vert kontoen avslutta, ny spareavtale kan då opprettast.

4 ) Tilbod på fastrente blir varsla annakvar veke. Minsteinnskot er 50 000,-. Tilbodet kan bli trekt utan varsel. Ved evt. uttak i bindingsperioden blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet. Gebyret blir berekna frå tidspunktet for uttak fram til sluttdato for bindingstida. Uttaksgebyret blir automatisk belasta konto.

5 ) Ved fleire uttak (over 6) blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

6 ) Frå 8.10.22 blir det ikkje lenger rekna gebyr på uttak utover 12 uttak

Me tek atterhald om eventuelle feil.

Kjell Håvard Skeide

Ynskjer du å snakke med oss om sparing?

Me ynskjer di tilbakemelding!