Gå til sideinnhold
Heim / Prisar / Prisliste innskot

Prisliste innskot

Me tilbyr fleire typar sparekonti og brukskonti. Her finn du gjeldande innskotsrenter.

Innskotsrenter

ProduktRente
BSU 1Maks innskot kr 27 500,- per år6,60%
BSU2 2Maks innskot kr 27 500,- per år4,25%
IPA Pensjonssparing2,70%
Månadsspar 3Maks sparebeløp kr 3000,- kvar månad3,65%
Fastrenteinnskot 4Bindingstid 6 månadar5,00% per år
Bindingstid 12 månadar4,90% per år
Plasseringskonto 5Kr 0 – 100 0003,00%
Kr 100 000 – 500 0003,25%
over kr 500 0003,90%
Langtidssparing 6Kr 0 – 200 0002,70%
over kr 200 0002,95%
Nettobank0,00%
LS-konto / Honnørkonto0,00%
Depositumskonto0,40%

1 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.

2 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.

3 ) Avtale om fast sparing kvar månad, ein avtale per kunde, maks sparebeløp kr. 300 000,-. Ved uttak vert kontoen avslutta, ny spareavtale kan då opprettast.

4 ) Tilbod på fastrente blir varsla annakvar veke. Minsteinnskot er kr 50 000,-. Tilbodet kan bli trekt utan varsel. Ved evt. uttak i bindingsperioden blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet. Gebyret blir berekna frå tidspunktet for uttak fram til sluttdato for bindingstida. Uttaksgebyret blir automatisk belasta konto.

5 ) Ved fleire uttak (over 6) blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

6 ) Frå 8.10.22 blir det ikkje lenger rekna gebyr på uttak utover 12 uttak

Me tek atterhald om eventuelle feil.

Kjell Håvard Skeide

Ynskjer du å snakke med oss om sparing?

Me ynskjer di tilbakemelding!