Gå til sideinnhold
Heim / Prisar / Prisliste betaling

Prisliste betaling

Her finn du prisar for nettbank, betalingstenester, kort og andre bank-tenester.

Merk:

  1. For å oppfylle krava til å vere totalkunde, må du ha lønsinngang på konto, Visakort, nettbank og sparekonto eller lånekonto i Luster Sparebank.
  2. For å oppfylle krava til honnørkonto, må du få pensjonsutbetaling til kontoen din, samt ha ein sparekonto eller lånekonto i Luster Sparebank. Det er ikkje krav til å ha Visakort og nettbank knytt til ein honnørkonto.
  3. Kundane vel sjølv den kontoen som passar best for seg, i lag med kunderådgjevar.

Nettbank og betalingstenester

ProduktTotalkunde/
Honnør
Standard
Nettbank/mobilbank/telebankÅrsgebyr00
Overføring mellom eigne konti00
Giro m/melding04
Giro med KID02
Straksbetaling beløp under kr. 5 00022
Straksbetaling beløp kr. 5 000-25 0001010
Straksbeløp over kr. 25 000100100
Oblatkvittering2525
Rebestilling kodebrikke (mista/øydelagt)100100
Giro 1Utbetaling frå NETS, kunde i banken25*25
Giro levert i skranke25*25
AvtaleGiro02
eFaktura02
Sjekk/bankremisse3030
Faste betalingsoppdragOverføring00
Betaling utan KID i eigen bank00
Betaling utan KID til anna bank05
Betaling med KID05
Utanlandsbetaling 2Overføring i banken inntil kr. 60 000150150
Overføring i banken over kr. 60 000200200
Utført sjølv i Nettbanken9090
Mottak av betaling frå utlandet under 5000 kr5050
Mottak av betaling frå utlandet over 5000 kr100100
Mottak av EU/SEPA-betaling20*20

1 ) *Utbetaling frå NETS og Giro levert i skranke har honnørpris kr. 15

2 ) * Gjeld innbetalingar med IBAN og BIC frå SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottakar betalar kun omkostningane i Norge. Omfattar alle beløp i EUR og beløp inntil SEK 500 000,-

Kort

ProduktTotalkunde/
Honnør
Standard
Årsgebyr kort 1Visa Classic275275
Ung (Visa Online)200200
Ung m/netthandel (Visa Online)200200
Mastercard Gold (kredittkort)00
Bruk av kort 2Varekjøp i butikk02,50
Varekjøp VISA02,50
Uttak i eigen minibank00
Uttak i andre norske minibankar1010
Kontantteneste i butikk uttak1010
Kontantteneste i butikk innskot00
Uttak i minibank utland30 + 1%30 + 1%
Valutapåslag i utlandet1,75%1,75%
Overføring frå kredittkort til konto35 + 1%35 + 1%
Andre korttenesterNytt kort150150
Hente PIN over nett00
Sende PIN pr post, 1. gang gratis deretter1616
Eigenandel ved misbruk av kort12001200
Eigenandel ved misbruk av kort, grov aktløyse12 00012 000

1 ) Årsgebyr er kr. 0 for Nettobank-kundar under 26 år (Totalkundar)

2 ) Eigar av minibanken kan ha eigen pris for uttak utover dette (gjeld både i Noreg og utlandet)

Andre tenester

ProduktTotalkunde/
Honnør
Standard
Ekstra kontoutskrift/årsoppgåve5050
Søk i arkivet, pr. oppdrag3030
SMS-varsling 134
Kopiering svart/kvit55
Kopiering farge1515
Depositumkonto7501000
Depositumkonto sjølvbetent500500
Avslutting av konto, pr konto til annan bankFrå 50Frå 50
Kontooverføring i skranke3030
Oppgjer av dødsbuFrå 500Frå 500
RevisjonsoppgåveHenta frå Nettbedrift00
Banken sender manuelt (bestilt før 31.12)500500
Banken sender manuelt (bestilt etter 31.12) 11001100
Bankboksar 2Liten boks250250
Mellomstor boks500500
Stor boks800800

1 ) SMS-varsling for honnør kr. 4

2 ) Bankboksar er diverre stengt for nysal

Me tek atterhald om eventuelle feil i prislista.

Magnhild Feten

Har du spørsmål om betaling, kort, nettbank eller andre tenester?

Me ynskjer di tilbakemelding!