Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Gåvetildeling 2024

Gåvetildeling 2024

Luster Sparebank ynskjer å vere ein god støttespelar til lokal utvikling, og til å gjere det enno litt betre å bu og leve i lokalsamfunna me er ein del av.

Me har ingen eigarar som skal ha sin del av overskotet vårt. Difor deler me i staden kvart år ut ein del av overskotet som gåver til allmennyttige føremål.

Frivillige lag og org.

Frivillige organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta kan søkje om gåvemidlar.

Søknadsfrist for å søke om gåvetildeling var 15. februar.

Gåvesummen varierer frå år til år og vert tildelt på møte i generalforsamlinga 4. april.

Lene Fuhr Sandvik

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!

Me ynskjer di tilbakemelding!