Gå til sideinnhold
Heim / Gåvetildeling 2022

Gåvetildeling 2022

Frivillige organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta, kan no søkje om gåvetildeling. Søknadsfrist er 12. februar.

Luster Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet til allmennyttige føremål.

Gåvesummen varierer frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlinga.

Aktuelle søkjarar:
Lag og organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta.

Fristen er diverre ute og skjemaet er lukka.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Me ynskjer di tilbakemelding!