Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Få ein god start på 2023
Jargolane vinter 2, fotograf Lene

Få ein god start på 2023

Den siste tida er det mange som har kjent på at auka kostnader har påverka privatøkonomien.

Me i Luster Sparebank står klare til å hjelpe deg dersom du lurer på noko rundt økonomien din. Dess tidlegare du tek kontakt med oss, dess lettare er det for oss å finne ei god løysing i lag med deg.

5 tips til ein betre kvardagsøkonomi

  1. Få oversikt over utgiftene dine. Har du til dømes faste trekk til tenester du ikkje nyttar?
  2. Betal alle faste utgifter først. Då veit du kor mykje pengar du har att til andre ting fram til neste lønsinngang.
  3. Opprett ein bufferkonto. Litt sparing når du har høve til det gjer deg betre rusta for uforutsette utgifter.
  4. Set opp handleliste! Utan handleliste er det fort å komme heim med varer du eigentleg ikkje hadde behov for.
  5. Ikkje ta opp forbrukslån eller kredittar du ikkje har råd til å betale tilbake. Snakk heller med oss i banken for å finne ei betre løysing.
Kjell Håvard Skeide

Me er her for å hjelpe deg!

Me ynskjer di tilbakemelding!