Gå til sideinnhold

Næringslån

Næringslån er eit nedbetalingslån som passar for større og mindre investeringar i eigedom, maskiner og produksjonsutstyr.

Raske svar

Me veit at tida di er kostbar. Difor er me opptekne av å svare deg så fort me kan.

Fast rådgjevar

Du får ein personleg rådgjevar som er tilgjengeleg for deg.

Kompetanse

Me tilbyr heilskapeleg økonomisk rådgjeving tilpassa dine behov.

Om næringslån

Eit næringslån er eit nedbetalingslån som passar for større og mindre investeringar i eigedom, maskiner og produksjonsutstyr. Trygd for lånet vil vanlegvis vere knytt til investeringsobjektet.

Næringslån kan også brukast ved kortsiktige finansieringsbehov, der kassekreditt ikkje er eigna.  Vilkår er avhengig av betalingsevna til bedrifta, samt verdi av pantet som kan stillast.

Helga Kalhagen

Snakk med oss om lån og finansiering av di bedrift

starte bedrift_oppstart_PB

Ynskjer du om å starte bedrift? Vår kunnskap om regionen er til god hjelp ved oppstart av nytt firma.

Du kan også lese meir på våre temasider å starte bedrift
pensjon_man_eldre_bank_PB

Vel ein pensjonsavtale som dine tilsette vil verdsetje og som knyter dei til bedrifta di.

Les meir om pensjon