Gå til sideinnhold

Forsikre tilsette

Forsikre-ansatte_bedrift_næring_Frende

Dei tilsette er den viktigaste ressursen i bedrifta. Hugs å sikre dei økonomisk dersom det skulle skje dei noko på jobb eller i fritida. Frende Forsikring veit kva som er best for dine tilsette.

Eit viktig gode

Gode forsikringsordningar skapar lojalitet hjå dei tilsette.

Skreddarsydd løysing

Kva forsikringar du treng vert skreddarsydd etter ditt behov.

Fast rådgjevar

Me kjenner deg og bedrifta di, og kan hjelpe deg med å finne den beste løysinga.

Om Yrkesskadeforsikring

Det er lovpålagd å ha ei yrkesskadeforsikring på dei tilsette. Dersom du ynskjer at bedrifta di skal vere ein attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgjevar, kan det vere lurt å legge i noko ekstra her.

Om du har ditt eige føretak er utgifter til forsikring noko som kan utgiftsførast i rekneskapen, i tillegg til at du kan ha lågare dekningar å betale for privat.

Helga Kalhagen

Ta gjerne kontakt med oss for ein gjennomgang av forsikringsbehovet ditt!

Arbeidsmaskinforsikring_Frende

Hugs å sikre drifta dersom noko uforutsett skulle skje.

Les om forsikring av eigedelar her