Gå til sideinnhold
Heim / Bedrift / Forsikring og pensjon / Forsikre tilsette

Forsikre tilsette

Mannlig snekker fikser et vindu. Foto

Dei tilsette er den viktigaste ressursen i bedrifta. Hugs å sikre dei økonomisk dersom det skulle skje dei noko på jobb eller i fritida. Frende Forsikring veit kva som er best for dine tilsette.

Eit viktig gode

Gode forsikringsordningar skapar lojalitet hjå dei tilsette.

Skreddarsydd løysing

Kva forsikringar du treng vert skreddarsydd etter ditt behov.

Fast rådgjevar

Me kjenner deg og bedrifta di, og kan hjelpe deg med å finne den beste løysinga.

Om Yrkesskadeforsikring

Det er lovpålagd å ha ei yrkesskadeforsikring på dei tilsette. Dersom du ynskjer at bedrifta di skal vere ein attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgjevar, kan det vere lurt å legge i noko ekstra her.

Om du har ditt eige føretak er utgifter til forsikring noko som kan utgiftsførast i rekneskapen, i tillegg til at du kan ha lågare dekningar å betale for privat.

Roy Øvstedal, Frende Forsikring BM

Ynskjer du ein gjennomgang av forsikringane for di bedrift?

Roy Øvstedal i Frende Forsikring har 20 års erfaring innan forsikring og vil frametter ta seg av forsikringane til våre bedriftskundar.

Ta gjerne kontakt med Roy, så finn han den beste forsikringsløysinga for di bedrift, i lag med deg.

Telefon: 905 20 500

E-post: [email protected]

Gravemaskin hamrer med pigg på stener på anleggsområde. Foto

Hugs å sikre drifta dersom noko uforutsett skulle skje

Les om forsikring av eigedelar her

Me ynskjer di tilbakemelding!