Gå til sideinnhold
Heim / Bedrift / Forsikring og pensjon / Forsikre eigedelar

Forsikre eigedelar

Gravemaskin hamrer med pigg på stener på anleggsområde. Foto

Det er viktig å sikre drifta dersom noko uforutsett skulle skje. Frende Forsikring skreddarsyr forsikringa for deg, og du vel kun dei dekningane du har behov for.

Best i test

Frende sin bil- og reiseforsikring er blant testvinnarane.

Nøgde kundar

År etter år viser undersøkingar svært fornøgde kundar.

Trygt skadeoppgjer

Frende er der når du treng det som mest.

Om Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikringa dekkar både inventar, lausøyre og enkeltutstyr som bedrifta di har.

Som bedriftseigar kan du komme i ansvar ovanfor ein tredjepart anten som sjølvstendig næringsdrivande eller via aksjeselskapet ditt.

Det kan medføre store kostnader, som i verste fall kan velte økonomien både privat og i bedrifta di.

Dersom du er ein entreprenør må du ofte vise fram ei stadfesting på forsikringane dine. Dette kan vere:

  • Bedriftsansvar
  • Prosjekt
  • Yrkesskade
  • Pensjon

Akkurat no er det veldig aktuelt med Cyberforsikring, då kriminelle på nettet vert meir og meir avanserte i tilnærmingane sine. Konsekvensane av dette kan bli svært kostbart for bedrifta di, spesielt dersom diskar vert kryptert og personopplysningar kjem på avvege.

Roy Øvstedal, Frende Forsikring BM

Ynskjer du ein gjennomgang av forsikringane for di bedrift?

Roy Øvstedal i Frende Forsikring har 20 års erfaring innan forsikring og vil frametter ta seg av forsikringane til våre bedriftskundar.

Ta gjerne kontakt med Roy, så finn han den beste forsikringsløysinga for di bedrift, i lag med deg.

Telefon: 905 20 500

E-post: [email protected]

Mannlig snekker fikser et vindu. Foto

Hugs å forsikre dei tilsette dersom noko skulle skje dei på jobb eller i fritida.

Les om forsikring av tilsette her

Me ynskjer di tilbakemelding!