Gå til sideinnhold

Forsikre eigedelar

Arbeidsmaskinforsikring_Frende

Det er viktig å sikre drifta dersom noko uforutsett skulle skje. Frende Forsikring skreddarsyr forsikringa for deg, og du vel kun dei dekningane du har behov for.

Best i test

Frende sin bil- og reiseforsikring er blant testvinnarane.

Nøgde kundar

År etter år viser undersøkingar svært fornøgde kundar.

Trygt skadeoppgjer

Frende er der når du treng det som mest.

Om Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikringa dekkar både inventar, lausøyre og enkeltutstyr som bedrifta di har.

Som bedriftseigar kan du komme i ansvar ovanfor ein tredjepart anten som sjølvstendig næringsdrivande eller via aksjeselskapet ditt.

Det kan medføre store kostnader, som i verste fall kan velte økonomien både privat og i bedrifta di.

Dersom du er ein entreprenør må du ofte vise fram ei stadfesting på forsikringane dine. Dette kan vere:

  • Bedriftsansvar
  • Prosjekt
  • Yrkesskade
  • Pensjon

Akkurat no er det veldig aktuelt med Cyberforsikring, då kriminelle på nettet vert meir og meir avanserte i tilnærmingane sine. Konsekvensane av dette kan bli svært kostbart for bedrifta di, spesielt dersom diskar vert kryptert og personopplysningar kjem på avvege.

Helga Kalhagen

Ta gjerne kontakt med oss for ein gjennomgang av forsikringsbehovet ditt!

Forsikre-ansatte_bedrift_næring_Frende

Hugs å forsikre dei tilsette dersom noko skulle skje dei på jobb eller i fritida.

Les om forsikring av tilsette her