Gå til sideinnhold

Leasing

Dumper som tipper grus. Foto

Leasing er ei fleksibel form for finansiering og eit godt alternativ til lån. 

Me tilbyr leasing gjennom Brage Finans.

Fleksibelt

Leig utstyret bedrifta treng mot ei avtalt månadsleige over eit avtalt tidsrom.

Alt på ein stad

Det kan vere smart å samle både leasing og finansiering på ein stad.

Frigjer driftskaptal

Få større handlingsrom ved å lease utstyr i staden for å binde eigenkapital eller lånekapasitet.

Om leasing

Leasing er ei fleksibel form for finansiering og eit godt alternativ til lån. Me tilbyr leasing gjennom Brage Finans.
Brage Finans er eit frittståande finansieringsselskap eigd av sparebankar, mellom dei Luster Sparebank.

Med leasing gjennom Brage Finans kan bedrifta di disponere ressursane enno smartare ved at Brage kjøper og eig utstyret bedrifta di treng, medan de leiger det til avtalt månadspris over eit avtalt tidsrom, normalt 3 til 7 år.

Brage Finans tilbyr finansieringsløysingar for små og mellomstore bedrifter.

Prøv leasing-kalkulatoren under

Leasingkalkulator

Inge Teigen

Snakk med oss leasing

Mannlig snekker fikser et vindu. Foto

Hugs å forsikre dei tilsette dersom noko skulle skje dei på jobb eller i fritida.

Les om forsikring av tilsette her

Me ynskjer di tilbakemelding!