Gå til sideinnhold

Byggelån

Bygge hus_boliglån_hus_Luster_Sparebank_PB

Eit byggelån fungerer som ein kreditt du kan trekke på undervegs i eit byggeprosjekt.

Enkelt

Ein kan trekke kostnadar til bygging frå byggelånet etter kvart som behovet melder seg.

Gode rentebetingelsar

Det blir kun rekna rente av nytta beløp.

Mellombels løysing

Når bygget er ferdig blir lånet laga om til eit vanleg nedbetalingslån.

Om byggelån

Eit byggelån fungerer som ein kreditt du kan trekke på undervegs i eit byggeprosjekt. Når bygget står ferdig vil byggelånet bli erstatta med eit vanleg nedbetalingslån med pant i eigedommen.

Når det vert innvilga eit byggelån får du ei låneramme for byggeprosjektet ditt basert på kalkylar og avtalar for prosjektet. Du godkjenner fakturaene før me i banken betalar dei ut frå byggelånet. I perioden du bygger betalar du ikkje på lånet. Renter og provisjon vert lagt til lånet ditt slik at du startar først å betale når byggeprosjektet er ferdig.

Helga Kalhagen

Snakk med oss om lån og finansiering av di bedrift

Arbeidsmaskinforsikring_Frende

Hugs å forsikre dine eigedelar. Du kan skreddarsy og velje kun dei dekningane du har behov for.

Les meir her om forsikring av eigedelar