Gå til sideinnhold

Bankgaranti

Me tilbyr låne-, betalings- og kontraktsgarantiar i norske kroner til våre eigne bedriftskundar. Banken kan også tilby forsikringsgaranti via samarbeidspartnar.

Sikkert

Sikrar betaling av varer og tenester og gir både kjøpar og seljar ekstra tryggleik.

I tide

Sikrar ofte oppfylling av leveringstid.

Styrke

Kan vere ein styrke i forhandlingar, og ofte ein føresetnad for å få ein kontrakt.

Om bankgaranti

Ein bankgaranti er eit bindande løfte frå banken om å utbetale eit bestemt beløp til ein tredjeperson dersom banken sin kunde ikkje oppfyller sine plikter i høve garantiteksten.

Før det vert utferda ein garanti, vil banken føreta ei kredittvurdering av bedrifta di og fastsetje vilkåra for engasjementet.

Garantien skal vere i samsvar med det som er avtalt i kontrakten.

Helga. Foto

Me kan hjelpe deg med bankgaranti

Pensjonister i hagen som ler mens de holder en hageslange i mellom seg. Foto

Vel ein pensjonsavtale som dine tilsette vil verdsetje og som knyter dei til bedrifta di.

Les meir om pensjon

Me ynskjer di tilbakemelding!