Gå til sideinnhold
Heim / Bedrift / Dagleg drift / Betalingstenester / AvtaleGiro Bedrift

AvtaleGiro Bedrift

Gjer betalingane enklare og billegare for kundane dine, samstundes som du får raskare betalingsinngang, betre oversikt og enklare administrasjon.

Smart

KID føl alltid transaksjonen.

Enkelt

Enklare for både kunden og verksemda.

Automatisk

Korrekt og rask oppdatering av reskontro.

Om AvtaleGiro Bedrift

AvtaleGiro er spesielt eigna for større bedrifter med stabil kundemasse som har repeterande betalingar med faste eller variable beløp.


Bedrifta overfører betalingskravet elektronisk til banken, og banken sørger for at belastninga skjer ved forfall. Med AvtaleGiro er bedrifta sikker på at fordringane blir betalt til rett tid, og har heile tida full oversikt og kontroll.

Inge Teigen

Lurer du på noko om AvtaleGiro Bedrift?

Bedriftsregnskap ligger på en benk under en kalkulator og en penn. Foto

Enkel og sikker i bruk, og skreddarsydd for bedrifter.

Opprett Nettbedrift du også

Me ynskjer di tilbakemelding!