Gå til sideinnhold
Lustrakalendaren. Foto

Ynskjer du Lustrakalenderen for 2023 tilsendt i posten?

Fyll ut skjemaet nedanfor så sender me den til deg 🙂

Frist for å bestille er 4. desember.

Bestill Lustrakalenderen 2023

Postadresse*
Eg ynskjer at Lustrakalenderen blir sendt til meg i posten*
Personvern*
Me i banken har teieplikt, og me sørgjer for at personopplysingane dine vert behandla på ein sikker måte i samsvar med personopplysningslova og EU sin personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR). Gå inn på linken ovanfor for å lesa meir om personvernreglane

Kvifor får eg ikkje lenger kalenderen automatisk i posten?

Lustrakalenderen viser flotte motiv frå heile kommunen vår. Luster Sparebank ynskjer at våre nydelege omgjevnadar skal halde fram med å vere til glede for kommande generasjonar. Som sertifisert Miljøfyrtårn ynskjer me ikkje å bidra til unødvendig vareproduksjon og avfall, ei heller unødig transportutslepp i samband med kalenderen vår. Difor har me i år eit ynskje om at du som vil ha kalenderen tilsendt i posten gir oss beskjed.

Kvar husstand får ein kalender gratis, så fyll gjerne ut skjemaet ovanfor så sender me den til deg i posten. Du kan forvente kalenderen i slutten av desember.

Frist for å bestille er 4. desember.

Kalenderen vil som tidlegare også kunne hentast i banken sine lokale og elles i butikkar i nærområdet.

Marte

Me er her når du treng oss!

Me hjelper deg gjerne om du har spørsmål

Me ynskjer di tilbakemelding!