Logg inn

Snakk forsikring med Luster Sparebank

BARNEFORSIKRING
Frende barne- og ungdomsforsikring dekkar både
sjukdom og ulukke, og er i fleire år på rad
kåra mellom dei beste i marknaden –
av både Dine Penger og Norsk Familieøkonomi.
Med Frende barneforsikring får også barnet ditt
den viktige dekninga mot framtidig arbeidsuførleik.

Til toppen