Gå til sideinnhold
Logg inn

Enkel og trygg digital teneste

 • Bli rettleia gjennom oppsettet av testamentet
 • Sjå effektar av den nye arvelova
 • Fysisk og digital oppbevaring av testamentet

Ta eigne val for arveoppgjeret

 • Moglegheit for å fordele eigedelar
 • Sikre etterlatte tilgang til dine digitale eigedelar
 • Legg att personleg melding til dine næraste

Ryddig arveoppgjer

 • Unngå konfliktar og registrer forskot på arv
 • Bestem kven som skal gjennomføre arveoppgjeret etter deg
 • Varsling og informasjon til arvingane ved bortgang

Slik fungerer det

Logg på med BankID og få god rettleiing

Alt blir enkelt forklart undervegs. Det tek normalt under 15 minuttar å setje opp eit testament. Det er ingen kjøpsplikt før du er klar til å fullføre.

Kvalitetssikra av advokat

Testamentet blir gjennomgått og kvalitetssikra av advokat før det sendast heim til deg for signering

Signer dokumenta

Send tilbake det signerte testamentet

Trygg lagring og varsling ved bortgang

Dokumenta blir lagra fysisk og digitalt. Ved bortgang blir testamentet overlevert til arvingane.

For kr 2199,- får du

 • Digital rettleiar
 • Ingen kjøpsplikt før du vel å fullføre
 • Kvalitetssikring av advokat
 • Trygg lagring fysisk og digitalt
 • Varsling til arvingane ved bortfall
 • Sikra ein ryddig gjennomføring av arveoppgjeret
Sett opp testament her

Ofte stilte spørsmål om testament

Til toppen